Om Idéfabriken

Idéfabriken är en liten drivbänk för goda företagsidéer. Vi utforskar om och hur man kan bedriva företagsverksamhet som samtidigt konkret gör världen bättre. 

Om man gör en uppdelning av världens företag och organisationer enligt bilden ovan så hamnar de allra flesta av världens företag i översta vänstra kvadranten, eller strax till höger om noll-strecket. Saker med tydligt fokus på att göra gott bedrivs normalt i välgörenhetsorganisationer/non-profit och hamnar i undre högra kvadranten.

En växande global rörelse har börjat utforska den kvadrant som är både for-profit och världsförbättrande, dvs företeelser med tydligt fokus på att göra världen bättre genom självfinansierande affärsmodeller som fungerar utan att konsumera gåvor och bidrag – eller kan öka nyttan av gåvor och bidrag mångfalt.

Idéfabriken är engagerad i ett antal utforskande projekt inom denna kvadrant. Vissa av projekten drivs som bifirmor inom Idéfabriken, vissa som avknoppade bolag och i flera fall finns Idéfabriken enbart med som bollplank, inspiratör, styrelse- eller advisorory board-medlem.

Idéfabriken hjälper gärna till i alla former av start-up:s eller företags-/produkt-/idéutveckling, men har en huvudinriktning mot samhälls- och världsförbättrande företagande.

Kontakt med Idéfabriken

Om du vill komma i kontakt med något av projekten så finns kontaktuppgifter för respektive projekt nedan.

Generell e-post
info@idefabriken.se

VD
Mattias Josephson, 0703-133 177, mattias@idefabriken.se

Besöksadress
Idéfabriken – Ideas By Heart AB
Coffice
Strykbrädan, Laxholmstorget 3
Norrköping

Faktureringadress
ekonomi@idefabriken.se
Idéfabriken c/o Gården på Vischan
Hillerstad, Granlund 2
605 99 Norrköping

Postadress
Idéfabriken – Ideas By Heart AB
Mandelblomsvägen 10
603 66 Norrköping

Projekten

Klicka dig vidare för för att se respektive projekts kontaktpersoner.

close2uhabit-supporterhouse-of-brandyidehusenitzinyamjukvarufabrikennsmpennybridgewhibler

Tidigare Projekt

100vffiLivgivande FöretagklockrentMilveaTankaluft