Volontär sökes till Itzinya #blog100 del 78

itzinya-lecture


Itzinya är ett koncept för att hjälpa entreprenörstalanger i utvecklingsländer igång med små och medelstora företag. Utbildningen ställer inga krav på akademisk bakgrund och kan givetvis användas även för personer utan akademisk bakgrund i industriländer.

En viktig del av Itzinya är det presentationsmaterial man använder när man föreläser (se ovan), det material man använder på sin surfplatta för att följa med och göra anteckningar (se nedan) samt den facilitatormanual man använder som föreläsare (se ytterligare nedan).

itzinya-lesson-b1

itzinya-lesson-1

Vi har materialet till facilitatormanualen klar i ren textform och det mesta av illustrationsmaterialet är också klart.

Vi skulle dock gärna ta emot hjälp med att:

  • formatera den råa texten enligt våra mallar
  • jobba lite med vilka texter och illustrationer som är lämpliga till presentationsmaterialet
  • lägga in delar av texten i deltagarmanualen samt olika sorters anteckningsutrymme till de olika uppgifterna.

Det hela handlar om en volontärinsats där vi söker någon med Mac som känner sig lämpad att arbeta med ovanstående och som skulle kunna sätta av motsvarande ungefär 14 arbetsdagar under maj-juni.

Hör av dig till hakan@itzinya.com om du känner att det här kunde vara något för dig.

— Mattias Josephson

[PROJEKTINFORMATION]itzinya

Itzinya AB

Itzinya (som betyder “It’s in you”) är ett koncept innehållande företagsakademi, finansieringshjälp, inkubator och mentorskap för unga entreprenörs-talanger i utvecklingsländerna, med syfte att hjälpa dem att starta företag med potential att bli minst 5 anställda och ta dem till ett stabilt läge.

Kontaktpersoner

Mer information

Senaste artiklarna för detta projekt