[PROJEKTINFORMATION]

Whibler

Whibler är en företagstjänst för intern visselblåsning (whistleblowing).

Tjänsten skapar möjligheter för anställda att rapportera oegentligheter inom sitt företag helt anonymt och sedan (fortsatt anonymt) föra en dialog med ledningen om följdfrågor och åtgärder.

Syftet med tjänsten är att stimulera till att oegentligheter kommer upp så tidigt som möjligt samt att uppmuntra till att problem lyfts internt innan man går till massmedia.

Kontaktpersoner

Mer information

Alla artiklar för detta projekt

Alla projekt

close2uhabit-supporterhouse-of-brandyidehusenitzinyamjukvarufabrikennsmpennybridgewhibler

Tidigare Projekt

100vffiLivgivande FöretagklockrentMilveaTankaluft