Nu presenterar vi NSM CSR 3.0


Med CSR 3.0 menar vi modeller där CSR blir något som är fullt integrerat i affärsmodellen, något man gör för att man är, inte bara för att man ska.

Under två heldagar får du tillfälle att möta chefer och ledare för att få insikt i grunderna och trenderna kring hållbart företagande. Du får tid att i arbeta med praktiska case – och du får möjlighet att reflektera kring den egna verksamheten!

Läs mer här.

[PROJEKTINFORMATION]

NSM – Nordic School of Management

NSM erbjuder anpassade lösningar för chefs- och ledarutveckling i Sverige och internationellt. Utvecklingsprogrammen och de företagsanpassade lösningarna erbjuds med samma betoning som NSM haft sedan starten 1995 – teori och verklig praktik varvas kontinuerligt – och allt är grundat i utbildares egna erfarenheter av ledarskap och företagsutveckling.

Idéfabriken finns med i ägargruppen och ledning sedan 2014. Det ligger helt i Idéfabrikens linje om NSM kan få bidra till att personer som startar och leder företag får med sig drivet att försöka bygga riktig, riktigt bra företag inklusive perspektivet att de vill vara med och bygga ett bra samhälle.

Kontaktpersoner

Mer information

Senaste artiklarna för detta projekt