Nu börjar det lite större projektet i Klockaretorpet på riktigt


Nu är det klart att Norrköpings kommun, genom Områdesdelegationen, går med och stödjer projektet i Klockaretorpet.

Kommunen har gjort en pressrelease och efter pressträffen igår skriver några tidningar om projektet.

Om projektet

Projektet ska utforska om sociala centrumföretag i bred samverkan kan skapa levande, attraktiva centrummiljöer i ytterområden där centrumen idag förfaller.

Vi kommer att bilda ett socialt icke-vinstdrivande företag (enligt Tillväxtverkets och Sofisams regler för sociala företag) som utifrån samma juridiska person driver ett antal verksamheter i centrummiljön.

Vi ser följande fördelar med att försöka skapa nytt liv i förfallna centrummiljöer i formen av ett gemensamt socialt centrumföretag:

  • ”Gå runt” räcker. Om man har fokus på största möjliga vinst flyttar man tidigt från områden där köpkraften minskar. Det behöver inte betyda att det inte går att bedriva verksamhet som ”går runt”, vilket räcker för ett socialt företag.
  • Gungor och karuseller. Genom att kombinera ett antal verksamheter i samma sociala företag hoppas vi kunna bygga en hållbar helhet, där vissa verksamheter drivs med överskott så att andra kan drivas trots visst underskott om de ändå bidrar till att helheten fungerar.
  • Fokus på en trevlig centrummiljö. Ett annat problem när köpkraften minskar är att det flyttar in verksamheter som är väldigt sparsamma beträffande inredning och miljö. Ett socialt centrumföretag skulle ha som mål att verka för en levande, attraktiv, trevlig centrummiljö – och skulle då inte spara alls på samma sätt på den typen av kostnader.
  • Förbättrade möjligheter till samarbeten med näringsliv. Ett socialt företag kan fungera som viktig brygga mellan kommunal verksamhet och det etablerade näringslivet. Att driva projektet i formen av ett företag underlättar för samarbetet med näringslivet och det sociala icke-vinstdrivande fokuset underlättar för samarbete med kommunen. Samarbetet med näringslivet kan handla om allt från ekonomisk sponsring eller att handla närproducerade varor och tjänster till samarbete beträffande arbetsträning och att sammanföra kompetens med arbetstillfällen.
[PROJEKTINFORMATION]

Café Klockrent

Café Klockrent var en mötesplats i Klockaretorpets centrum som drevs som ett samarbete mellan Idéfabriken och Café Rätt & Slätt.

Det här var en del av ett projektet i nära samarbete med Hyresbostäder och Områdesdelegationen i Norrköpings kommun.

Många av Klockaretorpets ungdomar hjälpte till att göra i ordning café-lokalen. I nära anslutning startades också ett projekt kring en musikstudio av andra parter i projektet. Som steg två planerades ett friskvårdscentrum, med bland annat styrketräningsavdelning och några arbetsintegrerande verksamheter lämpliga i en centrummiljö.

Tyvärr eskalerade oroligheterna i centrumet under projektets gång i form av bilbränder, hotfullt klotter, stenkastning och annan vandalisering och de olika projektparterna blev mer och mer reserverad inför initiativ som skulle kunna “kapas” av grupperingar som hamnat utanför de samhällsvärderingar som den stora merparten i Klockaretorpet känner sig trygga i varför projektet pausades – för att utarbeta alternativa framtidsplaner för centrumet.

Senaste artiklarna för detta projekt