Nordic School of Management

nsm


Idag rullar vi ut webbplatsen för Nordic School of Management (www.nsm.se). Det är en stor ära för Idéfabriken att få vara en del av det nya ledarskapet och ägargruppen för denna anrika verksamhet.

NSM startades 1995 och har genomfört hundratals uppskattad kurser och utvecklingsprogram för chefer varav många från de mer namnkunniga svenska företagen. Uno Alfredéen som varit med från första början är fortfarande delaktig och den nya ledningen arbetar under hans överinseende.

För Idéfabriken, som brinner för riktigt bra företagande, känns detta väldigt bra. Mycket som skrivits om oss har handlat om initiativ som beskrivits i termer av “socialt företagande”. Vi tror att “socialt företagande”, som oftast bedrivs i kooperativa former, kan vara till fantastisk nytta, men allt för ofta för termen tankarna till något som inte är riktiga företag. Vi brinner för riktiga företag. I den mån våra projekt blir till nytta “socialt” försöker vi att använda kraften och dynamiken i just företagande, inte något annat, för att göra nytta.

Företag är en av samhällets allra viktigaste byggstenar. Sverige behöver massor av nya företag. Det är bra för samhället om företagare som hållit på ett tag lyckas få lönsamhet i sina bolag, vilket är en förutsättning för att kunna ta hand om sina anställda och kunder på ett hållbart sätt. Det är bra om företag blir bättre på att bygga riktigt bra arbetsplatser – om de blir bättre på ledarskap – om de växer och kan anställa fler.

Det ligger helt i Idéfabrikens linje om NSM kan få bidra till att personer som startar och leder företag får med sig drivet att försöka bygga riktig, riktigt bra företag inklusive perspektivet att de vill vara med och bygga ett bra samhälle. Vi ser det som en naturlig följd att företag utvecklar ett seriöst CSR-tänk (Corporate Social Responsibility) som så fort det finns utrymme för det bidrar till samhällsbehov och miljö, lokalt och globalt.

NSM kommer att fokusera sina utbildningsprogram inom management, marknadsföring och CSR (eller CSR 3.0 som vi kallar det i betydelsen av ett moget CSR-arbete som är integrerat i affärsmodellen).

– Mattias Josephson

[PROJEKTINFORMATION]nsm

NSM – Nordic School of Management

NSM erbjuder anpassade lösningar för chefs- och ledarutveckling i Sverige och internationellt. Utvecklingsprogrammen och de företagsanpassade lösningarna erbjuds med samma betoning som NSM haft sedan starten 1995 – teori och verklig praktik varvas kontinuerligt – och allt är grundat i utbildares egna erfarenheter av ledarskap och företagsutveckling.

Idéfabriken finns med i ägargruppen och ledning sedan 2014. Det ligger helt i Idéfabrikens linje om NSM kan få bidra till att personer som startar och leder företag får med sig drivet att försöka bygga riktig, riktigt bra företag inklusive perspektivet att de vill vara med och bygga ett bra samhälle.

Kontaktpersoner

Mer information

Senaste artiklarna för detta projekt