Joakim Samuelsson ny CEO för NSM

Joakim Samuelsson axlar rollen som ny CEO för Nordic School of Management.

Joakim har arbetat som chef och ledare inom såväl näringsliv som civilsamhälle, främst med fokus på tillväxt- och förändringsprocesser och har mer än 15 års erfarenhet från internationella posteringar.

Varmt välkommen Joakim!

[PROJEKTINFORMATION]

NSM – Nordic School of Management

NSM erbjuder anpassade lösningar för chefs- och ledarutveckling i Sverige och internationellt. Utvecklingsprogrammen och de företagsanpassade lösningarna erbjuds med samma betoning som NSM haft sedan starten 1995 – teori och verklig praktik varvas kontinuerligt – och allt är grundat i utbildares egna erfarenheter av ledarskap och företagsutveckling.

Idéfabriken finns med i ägargruppen och ledning sedan 2014. Det ligger helt i Idéfabrikens linje om NSM kan få bidra till att personer som startar och leder företag får med sig drivet att försöka bygga riktig, riktigt bra företag inklusive perspektivet att de vill vara med och bygga ett bra samhälle.

Kontaktpersoner

Mer information

Senaste artiklarna för detta projekt