Inspirationsdag i Linköping

Under globala veckorna anordnar Globala Norrköping, Globala Linköping och Sida en inspirationsträff för företagare under temat “Hållbart är lönsamt”.

Mattias Josephson, Idéfabriken är med och talar under rubriken “Världsförbättrande företagsidéer” och kommer att  ge en rad exempel på initiativ inom den globala trend där fler och fler försöker använda dynamiken i företagande för att möta problem i samhället och världen.

Arrangemanget anordnas i Linköping Konsert & kongress (lokal Musikalen) torsdagen den 2015-11-19 klockan 8:30.

Anmälan: simplesignup.se/event/65760-haallbart-aer-loensamt