Idé 99: Publicera en bok om världsförbättrande företagsidéer

book


Om något driftigt förlag är sugna på att ge ut en bok om världsförbättrande företagsidéer så ställer undertecknad gärna upp som författare eller i redaktionen.

Många läsare har sagt att jag borde göra en bok av denna blogg-serie, men jag tycker att man bara kan använda kanske hälften av inläggen i bokform, dessutom behöver man jobba mer med texterna och bilderna. När det ändå finns en blogg känns det också lite meningslöst att halvhjärtat göra om det till en bok. Om det ska bli en bok så ska det bli något bättre och större – och i så fall tillsammans med ett starkt förlag.

Men visst vore det en fantastisk coffe table bok!

Och visst skulle den fungera bra även på den internationella marknaden, “101 Better World Business Ideas”… Är det naivt att hoppas på en miljon sålda exemplar?

— Mattias Josephson

[PROJEKTINFORMATION]100vffi

100 världsförbättrande företagsidéer

Dessa 100 världsförbättrande företagsidéer sammanställdes i samband med ett svenskt bloggfenomen som kallas #blogg100 där mängder av mer eller mindre aktiva bloggare lovar att producera varsitt blogg-inlägg dagligen 100 dagar i följd.

Idéfabriken bestämde sig för att skriva om 100 världsförbättrande företagsidéer under dessa 100 dagar (mellan 2015-03-01 till  2015-06-08).

Med “världsförbättrande företagsidéer” menar vi bärande/lönsamma företagsidéer som samtidigt har någon tydlig positiv påverkan på samhälle och/eller miljö.

Det handlar om företag/projekt som Idéfabriken är inblandade i. Det handlar om andra existerande intressanta företag. Det handlar om rena förslag och idéer.

Senaste artiklarna för detta projekt