Idé 97: Intern visselblåsning


Ett av de senaste projekten inom Idéfabriken heter Whibler och är en företagstjänst för visselblåsning (whistleblowing).

Tjänsten skapar möjligheter för anställda att rapportera oegentligheter inom sitt företag helt anonymt och sedan (fortsatt anonymt) föra en dialog med ledningen om följdfrågor och åtgärder.

Det här stimulera till att oegentligheter kommer upp så tidigt som möjligt samt uppmuntrar till att lyfta problem internt innan man går till massmedia.

Läs mer på www.whibler.se

— Mattias Josephson

[PROJEKTINFORMATION]

100 världsförbättrande företagsidéer

Dessa 100 världsförbättrande företagsidéer sammanställdes i samband med ett svenskt bloggfenomen som kallas #blogg100 där mängder av mer eller mindre aktiva bloggare lovar att producera varsitt blogg-inlägg dagligen 100 dagar i följd.

Idéfabriken bestämde sig för att skriva om 100 världsförbättrande företagsidéer under dessa 100 dagar (mellan 2015-03-01 till  2015-06-08).

Med “världsförbättrande företagsidéer” menar vi bärande/lönsamma företagsidéer som samtidigt har någon tydlig positiv påverkan på samhälle och/eller miljö.

Det handlar om företag/projekt som Idéfabriken är inblandade i. Det handlar om andra existerande intressanta företag. Det handlar om rena förslag och idéer.

Senaste artiklarna för detta projekt

[PROJEKTINFORMATION]

Whibler

Whibler är en företagstjänst för intern visselblåsning (whistleblowing).

Tjänsten skapar möjligheter för anställda att rapportera oegentligheter inom sitt företag helt anonymt och sedan (fortsatt anonymt) föra en dialog med ledningen om följdfrågor och åtgärder.

Syftet med tjänsten är att stimulera till att oegentligheter kommer upp så tidigt som möjligt samt att uppmuntra till att problem lyfts internt innan man går till massmedia.

Kontaktpersoner

Mer information

Senaste artiklarna för detta projekt