Idé 91: Livsmedelskedja med enbart hållbara varor

hallbar-livsmedelskedja


I denna butikskedja behöver du inte fundera på om du ska välja ekologiska/hållbara varor eller inte. Allt i butikerna är optimerat efter miljön och människors bästa.

Även om man i teorin gärna vill leva hållbart och handla så mycket lokalproducerat och eco och Fairtade som möjligt så blir man väldigt splittrad när man väl kommer in i en vanlig livsmedelbutik.

Vad tror ni om en livsmedelskedja, med allt man behöver som privatperson, med tre tydliga sektioner enligt följande:

1. Sektion Närproducerat: En sektion med bara närproducerat.

2. Sektion Svenskt: En sektion med varor som inte finns att tillgå närproducerat men som finns att få tag på i Sverige.

3. Sektion Hållbart ickesvenskt: En sektion med varor som inte producerar i Sverige, men man ofta vill ha (ex oliver, kaffe), men bara hållbara urval typ Fairtrade.

Givetvis blir utbudet i de olika sektionerna väldigt varierat beroende på säsong, men det gör nog bara konceptet starkare.

Det här konceptet finns inte i Sverige än vad jag vet, så den som är sugen på att realisera idén får gärna sno den!

— Mattias Josephson

[PROJEKTINFORMATION]100vffi

100 världsförbättrande företagsidéer

Dessa 100 världsförbättrande företagsidéer sammanställdes i samband med ett svenskt bloggfenomen som kallas #blogg100 där mängder av mer eller mindre aktiva bloggare lovar att producera varsitt blogg-inlägg dagligen 100 dagar i följd.

Idéfabriken bestämde sig för att skriva om 100 världsförbättrande företagsidéer under dessa 100 dagar (mellan 2015-03-01 till  2015-06-08).

Med “världsförbättrande företagsidéer” menar vi bärande/lönsamma företagsidéer som samtidigt har någon tydlig positiv påverkan på samhälle och/eller miljö.

Det handlar om företag/projekt som Idéfabriken är inblandade i. Det handlar om andra existerande intressanta företag. Det handlar om rena förslag och idéer.

Senaste artiklarna för detta projekt