Idé 90: IT-verktyg som kan ge många fattiga jobb

Hur hjälper man fattiga personer som är intresserade av IT så att de kan göra nytta beträffande IT-utbyggnaden av sitt land och samtidigt skapa en försörjning för sin familj?

Idéfabriken är engagerade i ett företag som heter Mjukvarufabriken. Två av nyckelpersonerna i företaget är “vita afrikaner”, svenska unga män som båda är födda i Tanzania.

Mjukvarufabriken arbetar med en IT-podukt under samma namn. Det handlar om ett program som skapar program. I programmet arbetar man med en ritning och utifrån den genereras cloud-baserade administrativa system av alla sorter som kan köras i webbläsare på datorer, pekplattor eller smartphones. Systemen som genereras är mycket användarvändliga och hela upplägget ger en enorm flexibilitet.

Just nu är det fullt fokus på Sverige, men den stora drömmen är att kunna ta detta vidare till Afrika och andra utvecklingsländer. Utvecklingsländerna gör en resa med nästan ljusets fart för att komma ifatt de rika länderna. De närmsta åren kommer det att behöva skapas miljontals administrativa IT-system.

Det finns inte någon spikad plan, men visionen går i termer av center, där man både kan få utbildning i Mjukvarufabriken, generell IT, användbara system osv, hjälp och coaching kring att skapa egna små IT-företag, arbetsplats, mm.

Priserna på de system som byggs ska inte sättas i Sverige utan de som bygger system med Mjukvarufabriken får bestämma priset helt själva – och sedan hanteras drift, support och vidareutveckling av Mjukvarufabriken utifrån en procentsats (där utvecklingländerna i väldigt stor grad kan få åka med den utveckling som bygger på intäkter från de rika länderna). Målgruppen för dessa center är inte de som redan tagit sig till den rikaste gruppen i utvecklingsländerna. Målgruppen är fattiga personer som är intresserade av IT och med lite hjälp skulle kunna göra massor av nytta i IT-utbyggnaden av sitt land och samtidigt skapa en försörjning för sin familj.

(Videon nedan visar ett exempel på ett system genererat med Mjukvarufabriken.)

— Mattias Josephson

[PROJEKTINFORMATION]

100 världsförbättrande företagsidéer

Dessa 100 världsförbättrande företagsidéer sammanställdes i samband med ett svenskt bloggfenomen som kallas #blogg100 där mängder av mer eller mindre aktiva bloggare lovar att producera varsitt blogg-inlägg dagligen 100 dagar i följd.

Idéfabriken bestämde sig för att skriva om 100 världsförbättrande företagsidéer under dessa 100 dagar (mellan 2015-03-01 till  2015-06-08).

Med “världsförbättrande företagsidéer” menar vi bärande/lönsamma företagsidéer som samtidigt har någon tydlig positiv påverkan på samhälle och/eller miljö.

Det handlar om företag/projekt som Idéfabriken är inblandade i. Det handlar om andra existerande intressanta företag. Det handlar om rena förslag och idéer.

Senaste artiklarna för detta projekt

[PROJEKTINFORMATION]

Mjukvarufabriken

Mjukvarufabriken är enkelt uttryckt ett program som bygger program med fokus på administrativa system som sköts via ett webbgränssnitt. De cloud-baserade lösningar som byggs med Mjukvarufabriken är smarta, användarvänliga och extremt flexibla vad gäller möjligheten att ändra eller lägga till funktionalitet i systemet. Redan idag finns flera hundra system i drift baserade på Mjukvarufabriken.

Idéfabriken gick in som delägare i Mjukvarufabriken under 2014. Det är en intressant produkt och det finns drömmar om att i förlängningen göra saker inom denna verksamhet som gynnar utvecklingsländer.

Kontaktpersoner

Mer information

Senaste artiklarna för detta projekt