Idé 9: Studielån till icke kreditvärdiga

grameen-higher-education


Om en ung människa i ett ultra-fattigt område har turen att få gå hela grundskolan och gör det engagerat med gott resultat och sedan vill läsa vidare på universitetet, finns det då någon bank som vågar ge henne/honom ett studielån?

(Här kommer den andra idén baserad på Nobelpristagaren Muhammad Yunus idéer. Se även idé 1 om Yunus.)

När Muhammad Yunus och Grameen Bank hade arbetat med mikrolån till stöd för att hjälpa kvinnor att starta enkla verksamheter ett antal år uppstod ett nytt behov. Redan från början ställde Grameen Bank kravet på de kvinnor som fick lån att de lovade att de skulle prioritera sina barns grundskola. Skolgången och mammornas nya värdighet och framtidstro gjorde att ungdomar från de extrem-fattiga områdena plötsligt uttryckte intresse för att läsa vidare på universitetet. Som gissat var ingen av de banker och institut i Bangladesh som sedan tidigare arbetat med studielån det minsta intresserade av att låna ut pengar till så osäkra kredittagare.

Då tänkte Yunus att; Om det fungerat så bra med mikrolån till ultra-fattiga för att starta enkla företag, varför skulle det då inte fungera med studielån? Alltså kompletterade Grameen Bank sin verksamhet med studielån för universitetsstudier till barn inom mikrolåns-programmet. Även denna verksamhet fungerade med minst lika hög återbetalningsgrad som lån till mer välbärgade.

När det sedan började dyka upp universitetsutbildade personer från de allra fattigaste områdena visade det sig att det inte var så jättehög efterfrågan på akademiker i landet – och att det var svårt att ta sig fram om man kom från en fattig familj och de började klaga över att de blivit lurade till en utbildning som de inte kunde få nytta av.

När Yunus hörde detta blev han förvånad och började kommunicera hur han tänkte kring detta: “Vi har ju inte hjälpt er att skaffa en universitetsutbildning för att ni ska få jobb. Vi har ju hjälpt er med detta för att ni ska skapa jobb!”

För att underlätta detta lade Grameen Bank till ytterligare en lånemodell för dem som efter akademisk utbildning ville gå vidare från mikroföretag till smått/medelstort företagande, vartefter många studenter antingen har vidareutvecklat sin mammors mikroföretag eller startat helt nya lite större företag.

— Mattias Josephson

[PROJEKTINFORMATION]100vffi

100 världsförbättrande företagsidéer

Dessa 100 världsförbättrande företagsidéer sammanställdes i samband med ett svenskt bloggfenomen som kallas #blogg100 där mängder av mer eller mindre aktiva bloggare lovar att producera varsitt blogg-inlägg dagligen 100 dagar i följd.

Idéfabriken bestämde sig för att skriva om 100 världsförbättrande företagsidéer under dessa 100 dagar (mellan 2015-03-01 till  2015-06-08).

Med “världsförbättrande företagsidéer” menar vi bärande/lönsamma företagsidéer som samtidigt har någon tydlig positiv påverkan på samhälle och/eller miljö.

Det handlar om företag/projekt som Idéfabriken är inblandade i. Det handlar om andra existerande intressanta företag. Det handlar om rena förslag och idéer.

Senaste artiklarna för detta projekt