Idé 87: Lågpriskuvös för prematura spädbarn

Varje år dör mer än 1 miljon barn samma dag som de föds. 98% av dessa dödsfall inträffar i utvecklingsländerna – och skulle i de flesta fall kunnat ha förhindrats.

När spädbarn föds prematurt saknar de kroppsfett för att kunna reglera sin egen temperatur, vilket gör att normal rumstemperatur kan upplevas iskallt. I rika länder som Sverige placeras dessa barn i en kuvös tills de klarar sig själva. Men föräldrar och vårdpersonal som ska ta hand om prematura barn i utvecklingsländerna har väldigt sällan tillgång till de dyra och avancerade kuvöser vi använder i Sverige.

Embrace Warmer är en social innovation för att göra maximal nytta kring denna problematik. Innovationen är en sovsäcksliknande kuvös som gör nästan lika stor nytta som den traditionella ilands-modellen. Kostnaden är mindre än 1%. Den är bärbar och kan användas när barnet hålls i mammas armar eller under transporter.

Målet är att rädda 1 miljon barn de första 5 åren.

Läs mer på embraceglobal.org

— Mattias Josephson

[PROJEKTINFORMATION]

100 världsförbättrande företagsidéer

Dessa 100 världsförbättrande företagsidéer sammanställdes i samband med ett svenskt bloggfenomen som kallas #blogg100 där mängder av mer eller mindre aktiva bloggare lovar att producera varsitt blogg-inlägg dagligen 100 dagar i följd.

Idéfabriken bestämde sig för att skriva om 100 världsförbättrande företagsidéer under dessa 100 dagar (mellan 2015-03-01 till  2015-06-08).

Med “världsförbättrande företagsidéer” menar vi bärande/lönsamma företagsidéer som samtidigt har någon tydlig positiv påverkan på samhälle och/eller miljö.

Det handlar om företag/projekt som Idéfabriken är inblandade i. Det handlar om andra existerande intressanta företag. Det handlar om rena förslag och idéer.

Senaste artiklarna för detta projekt