Idé 86: 100% förnybara förpackningar


Nu finns en dryckesförpackning som tillverkas helt och hållet av växtbaserade, förnybara material inklusive den plastade insidan och korken.

Den nya Tetra Rex-förpackningen är framtagen i samarbete med Braskem, en av världens ledande tillverkare av polyetenplast från förnybara källor och har just släppts på marknaden.

Charles Brand på Tetra Pak säger: ”«Environmental Excellence» är en av Tetra Paks strategiska prioriteringar och en stor drivkraft för vår produktutvecklingsverksamhet. Tillsammans med leverantörer, kunder och andra intressenter leder vi branschen mot 100 procent förnybara förpackningar. När vi ökar andelen förnybart material i våra förpackningar är det inte bara bra för miljön, utan vi anser också att det ger våra kunder en konkurrensfördel genom att bidra till deras produkters totala miljöprofil.”

— Mattias Josephson

[PROJEKTINFORMATION]

100 världsförbättrande företagsidéer

Dessa 100 världsförbättrande företagsidéer sammanställdes i samband med ett svenskt bloggfenomen som kallas #blogg100 där mängder av mer eller mindre aktiva bloggare lovar att producera varsitt blogg-inlägg dagligen 100 dagar i följd.

Idéfabriken bestämde sig för att skriva om 100 världsförbättrande företagsidéer under dessa 100 dagar (mellan 2015-03-01 till  2015-06-08).

Med “världsförbättrande företagsidéer” menar vi bärande/lönsamma företagsidéer som samtidigt har någon tydlig positiv påverkan på samhälle och/eller miljö.

Det handlar om företag/projekt som Idéfabriken är inblandade i. Det handlar om andra existerande intressanta företag. Det handlar om rena förslag och idéer.

Senaste artiklarna för detta projekt