Idé 84: Dotterföretag optimerade för världsförbättring

Igår bloggade jag om Muhammad Yunus och Grameen Banks samarbete med Adidas (se Idé 83: Riktiga skor för de allra fattigaste) och vill vidareutveckla styrkan i den modell som presenterades där.

Modellen handlar om att man som vanligt vinstdrivande företag tar med sig precis allt det företaget är riktigt bra på – men med fokus på att göra världen bättre. Modellen innebär att man kan få en konkretare och mer omfattande positiv inverkan på samhället/världen än vad man skulle kunnat uppnå  genom generösa välgörenhetsgåvor. Modellen innebär också att det faktiskt inte behöver kosta företaget en krona. Modellen innebär glädje och stolthet för de inblandade och självklart massor av goodwill.

Frågorna företaget behöver ställa sig är:

“Vad är vi bra på? Om vi skulle göra något snarlikt på ett annorlunda sätt med fokus på att göra så  mycket nytta i samhället/världen som bara möjligt, vad och hur skulle vi göra då? Hur skulle man kunna forma detta så att det blir hållbart ekonomiskt och inte går back?”

Sedan startar man ett dotterbolag enligt principerna för socialt företagande. Det handlar framförallt om att ägaren avsäger sig rätten till andra vinster än att få tillbaka investerat kapital och målet med verksamheten istället blir att maximera nyttan.

Det sociala dotterföretaget betalar marknadsmässiga löner. Det drivs enligt sunda företagsprinciper. Styrelsen håller koll på att företaget sköts hållbart lönsamhetsmässigt, men också på att det inom dessa ramar är så mycket fokus på samhällsnytta som möjligt.

Här kommer några exempel på hur sådana dotterföretag, optimerade för världsförbättring, skulle kunna se ut:

  • Ett nytt lager behöver byggas. Istället för att bygga så personaloptimerat som möjligt bygger man ett lager som kan sysselsätta ett stort antal funktionshindrade personer.
  • Man producerar något för en välbeställd målgrupp, som man normalt har väldigt bra täckningsbidrag på, men som också behövs av världens fattiga. Ett dotterföretag bildas som producerar en variant av detta så kostnadseffektivt som möjligt och säljer med minimala marginaler till de fattiga.
  • Ett företag på börsen har inte önskvärd tillväxt. Några av de minst lönsamma verksamheterna behöver kapas bort. Verksamheter går dock runt. Istället för att stänga ner dessa verksamheter flyttas de ut i sociala dotterbolag med syfte att stimulera sysselsättningen på respektive orter.
  • Man har en produkt som man vet är intressant för utvecklingsländerna. Istället för att bygga sitt eget återförsäljarled kopplar man ihop detta med en organisation som arbetar med mikrolån och mikroföretagande och hjälper dem att träna upp hundratals (eller tusentals) av mikroföretagare som kan sälja denna produkt (och på så sätt få en egen verksamhet att leva på).
  • Man har en bensin-kejda och vet att det inte är tillräckliga marginaler på biogas varför sådana pumpar prioriteras bort hela tiden. Man bildar ett dotterbolag med enbart fokus på alternativa bränslen. (Och om man är “rädd” för att de traditionella bränsletyperna kommer att försvinna och man inte är beredd att helt övergå till att bli ett icke vinstdrivande företag som helhet skulle ju detta dotterföretag kunna vara ett “projekt-företag” för att göra nytta så tidigt som möjligt, samtidigt som man såg till att ta sig till en ledande position beträffande framtidens bränslen.)

Observera att detta bara var några enstaka exempel. Denna modell kan tillämpas på i stort sett vilket företag som helst, med enastående positiv påverkan.

— Mattias Josephson

[PROJEKTINFORMATION]

100 världsförbättrande företagsidéer

Dessa 100 världsförbättrande företagsidéer sammanställdes i samband med ett svenskt bloggfenomen som kallas #blogg100 där mängder av mer eller mindre aktiva bloggare lovar att producera varsitt blogg-inlägg dagligen 100 dagar i följd.

Idéfabriken bestämde sig för att skriva om 100 världsförbättrande företagsidéer under dessa 100 dagar (mellan 2015-03-01 till  2015-06-08).

Med “världsförbättrande företagsidéer” menar vi bärande/lönsamma företagsidéer som samtidigt har någon tydlig positiv påverkan på samhälle och/eller miljö.

Det handlar om företag/projekt som Idéfabriken är inblandade i. Det handlar om andra existerande intressanta företag. Det handlar om rena förslag och idéer.

Senaste artiklarna för detta projekt