Idé 74: Hållbar mänsklig utveckling

SEKEM grundades på en bit ökenmark norr om Kairo 1977. Grundaren,  Ibrahim Abouleish, drevs av visionen om hållbar mänsklig utveckling. 

SEKEM uppmärksammades 2003 med “Right Livelihood Award” (ett pris känt som “alternativa Nobelpriset”). Genom detta pris uppmärksammades de för “inrättande av en affärsmodell för 2000-talet som integreras med kommersiell framgång och främjar social och kulturell utveckling av samhället genom kärleks-ekonomi.”

Ibrahims son Helmy beskriver initativet på följande sätt:

Min far hade en vision om att göra öknen grönare på ett hållbart sätt. Han ville visa att ekologiskt jordbruk är möjligt i de mest ogynnsamma miljöerna. Han ville bygga en gård och anställa lokalbefolkningen. Han ville inte bara producera mat utan även kläder, mediciner och så mycket som möjligt av det människor behöver för att leva. Han ville även hjälpa alla till utbildning och byggde skolor på gården. Han ville ge dem bättre vård så han ordnade en vårdcentral.

När Helmy ska beskriva de stora utmaningar som världen står för idag förklara han:

Vi står inför flera kriser samtidigt som alla är sammankopplade. Fattigdomen är den underliggande orsaken till svält och sjukdomar. Befolkningstillväxten påverkar det sociala systemet och miljön med sina knappa resurser. Vattenbrist hotar livsmedelsförsörjningen och hälsan. Klimatförändringen hotar biologisk mångfald, försörjningsmedel och vår ömtåliga planets ovärderliga skatter och det finns en brist på utbildning som hindrar en hållbar utveckling.

Världens universitet har ett stor ansvar beträffande att inspirera våra yngre generationer till att hitta innovativa lösningar på dessa utmaningar och sedan genomföra dem. Därför grundade vi SEKEM Heliopolis universitet för hållbar utveckling i Egypten i samarbete med FN University. Vårt universitet avser att erbjuda ett nytt koncept inom den akademiska institutionen som uteslutande ägnar sig åt att utveckla sina elevers medvetenhet och kompetens för att effektivt ta itu med vår framtids viktigaste utmaningar.

— Mattias Josephson

[PROJEKTINFORMATION]

100 världsförbättrande företagsidéer

Dessa 100 världsförbättrande företagsidéer sammanställdes i samband med ett svenskt bloggfenomen som kallas #blogg100 där mängder av mer eller mindre aktiva bloggare lovar att producera varsitt blogg-inlägg dagligen 100 dagar i följd.

Idéfabriken bestämde sig för att skriva om 100 världsförbättrande företagsidéer under dessa 100 dagar (mellan 2015-03-01 till  2015-06-08).

Med “världsförbättrande företagsidéer” menar vi bärande/lönsamma företagsidéer som samtidigt har någon tydlig positiv påverkan på samhälle och/eller miljö.

Det handlar om företag/projekt som Idéfabriken är inblandade i. Det handlar om andra existerande intressanta företag. Det handlar om rena förslag och idéer.

Senaste artiklarna för detta projekt