Idé 67: Bygg människor

ProSanitas är ett arbetsintegrerande socialt företag i Norrköping vars affärsidé är att bygga människor.

Med att “bygga människor” menar ProSanitas att genom arbete habilitera/rehabilitera och rusta personer med större arbetshinder – för den öppna arbetsmarknaden eller för den egna verksamheten.

Man vill alltså vara en miljö där personer med större arbetshinder kan hitta tillbaka på olika sätt. Vissa kan hitta tillbaka till den öppna arbetsmarknaden, men andra kan behöva en arbetsplats som tar hänsyn till långsiktiga arbetshinder i olika grader där ProSanitas vill fungera som just en sådan arbetsgivare.

Företaget följer Tillväxtverkets kriterier för att definieras som ett “arbetsintegrerande socialt företag” vilka är:

  • Det övergripande målet är att inkludera och integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete.
  • Skapa delaktighet för medarbetarna.
  • I huvudsak återinvestera vinster i egna eller liknande verksamheter.
  • Vara organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

Ett socialt företag har två ben att stå på. Dels försäljning av tjänster och produkter, dels ersättning för arbetsträning, habilitering och rehabilitering.

ProSanitas startade sin verksamhet i april 2013 och har på två år hunnit komma igång med en rad verksamheter. Man bedriver lunchrestaurang, catering, snickeri, städ, textilverkstad, förrådsuthyrning och tvätt. Företaget har 4 anställda (där samtliga nyanställda har gått från bidrag till tillsvidareanställning) samt ca 40 deltagare i de olika verksamheterna.

Läs mer på www.prosanitas.eu

— Mattias Josephson

[PROJEKTINFORMATION]

100 världsförbättrande företagsidéer

Dessa 100 världsförbättrande företagsidéer sammanställdes i samband med ett svenskt bloggfenomen som kallas #blogg100 där mängder av mer eller mindre aktiva bloggare lovar att producera varsitt blogg-inlägg dagligen 100 dagar i följd.

Idéfabriken bestämde sig för att skriva om 100 världsförbättrande företagsidéer under dessa 100 dagar (mellan 2015-03-01 till  2015-06-08).

Med “världsförbättrande företagsidéer” menar vi bärande/lönsamma företagsidéer som samtidigt har någon tydlig positiv påverkan på samhälle och/eller miljö.

Det handlar om företag/projekt som Idéfabriken är inblandade i. Det handlar om andra existerande intressanta företag. Det handlar om rena förslag och idéer.

Senaste artiklarna för detta projekt