Idé 17: Uppfinn en ny företagsform som maximerar samhällsnyttan

grameen-family


Förutom att ha uppfunnit världens kraftfullaste metod för fattigdomsutrotning (mikrolån) är Muhammad Yunus uppfinnare av det som kallas socialt företagande eller social business.

När Muhammad Yunus berättar om sitt liv betonar han att mycket som hänt har varit helt oplanerat och nästan slumpaktigt. Han hade inga intentioner att bli bankir över huvud taget – men såg behov och började låna ut pengar till de fattiga i byn intill universitetsområdet (där han arbetade) utan att ha en aning om vad det skulle leda till.

På samma sätt blev han och Grameen Bank helt oavsiktligt serie-entreprenörer. De hade ingen plan att starta en rad företag. Det enda de gjorde var att arbeta nära de fattiga (genom bankverksamheten) i en strävan efter att förstå de ekonomiska och sociala villkor som lett dem in i fattigdom – och ständiga försök att skapa verktyg som skulle kunna hjälpa dem att befria sig själva från fattigdomens öde.

Yunus skriver själv: “Under resans gång snubblade vi över tillfällen att dra igång nya projekt som vi trodde kunde vara till hjälp för de fattiga. I andra situationer kom tillfällena som en skänk från ovan, eftersom det fanns människor som trodde att vi kunde göra något bra av deras idéer. Drivna av omständigheterna, och lockade av möjligheten att förvandla tillfällena till konkreta fördelar för de fattiga, började vi experimentera med nya affärsidéer – först en, sedan en till och därefter ännu en.”

Yunus namngav efter ett tag företeelsen till “Social business” och konkretiserade vad han tyckte skulle kunna rymmas inom den definitionen:

Strukturen i ett socialt företag ska i grunden se likadan ut som i ett vinstmaximerande bolag, men ha andra mål. Likt andra affärsverksamheter ska denna ha anställda medarbetare, producera varor eller tjänster och erbjuda dem till kunder för ett lämpligt pris. Men det grundläggande målet – och det kriterium som organisationen borde bedömas efter – skulle vara att skapa sociala fördelar för dem vars liv berörs av verksamheten. Företaget får gärna gå med vinst, men investerarna som stödjer det tar inte ut något kapital ur bolaget bortsett från den summa som motsvarar deras investering under en viss tidsperiod. Ett socialt företag är ett företag som drivs av ett högre syfte än vinst och har potential att förändra världen.

Exempel på de över 60 sociala företag som vuxit fram ur Grameen bank är Grameen Phone, Grameens jordbruksstiftelse, Grameens fiskeri- och boskapsstiftelse, Grameen Energy, Grameen utbildning, Grameen Knitwear, Grameen IT-park, Grameen Information Highway, osv, osv…

Grameen Phone är numera det största företaget i hela Bangladesh. The Village Phone Project, som drivs med stöd av Grameen Phone, har hjälpt nästan 300 000 kvinnor att bli “telefonfröknar”.

Grameens fiskodlings- och textilföretag skapar jobb och bringar välstånd till hundratals byar med hjälp av enkel, uthållig och lämplig teknik.

Fler än trettio Grameen Energy-center saluför hemmasystem för solenergi och biobränsle och utbildar och anlitar kvinnor i närområdet att tillverka tillbehör till solenergiprodukter.

— Mattias Josephson

Tidigare inlägg i denna blogg-serie om Muhammad Yunus:

[PROJEKTINFORMATION]100vffi

100 världsförbättrande företagsidéer

Dessa 100 världsförbättrande företagsidéer sammanställdes i samband med ett svenskt bloggfenomen som kallas #blogg100 där mängder av mer eller mindre aktiva bloggare lovar att producera varsitt blogg-inlägg dagligen 100 dagar i följd.

Idéfabriken bestämde sig för att skriva om 100 världsförbättrande företagsidéer under dessa 100 dagar (mellan 2015-03-01 till  2015-06-08).

Med “världsförbättrande företagsidéer” menar vi bärande/lönsamma företagsidéer som samtidigt har någon tydlig positiv påverkan på samhälle och/eller miljö.

Det handlar om företag/projekt som Idéfabriken är inblandade i. Det handlar om andra existerande intressanta företag. Det handlar om rena förslag och idéer.

Senaste artiklarna för detta projekt