Idé 14: Toapåsar

peepoo


Världens städer består till runt 60% av slumområden. Av alla problem i slumområdena är kanske mänsklig avföring det allra största. Var 15:e sekund dör ett barn på grund av att vattnet förorenats av just mänsklig avföring.

Toapåsen Peepoo är en lika enkel som genial svensk uppfinning. Påsarna fungerar efter användning som gödsel. De är tillverkad av biologiskt nedbrytbar plast och innehåller ämnen som neutraliserar bakterier, virus och parasiter. Det handlar om en högteknologisk uppfinning men kan tillverkas och säljas väldigt billigt och för användarna krävs varken initiala investeringar, tillgång till vatten eller fast infrastruktur.

2,6 miljarder människor i världen saknar tillgång till en toalett. Varje år dör 1,8 miljoner människor till följd av diarrésjukdomar, varav 90 procent är barn under fem år. Slumområden världen över växer explosionsartat. I dag bor över 1 miljard människor i dessa extremt tätbefolkade områden där avsaknaden av sanitetslösningar får mycket allvarliga hälso- och miljömässiga konsekvenser.

Gödselmedel är dyra och sällsynta i mindre utvecklade länder. Den patogenfria gödsel som Peepoo-påsarna får fram kan återanvändas av hushåll eller skolor, eller säljas med vinst till lokala bönder.

Läs mer på www.peepoople.com

— Mattias Josephson

[PROJEKTINFORMATION]100vffi

100 världsförbättrande företagsidéer

Dessa 100 världsförbättrande företagsidéer sammanställdes i samband med ett svenskt bloggfenomen som kallas #blogg100 där mängder av mer eller mindre aktiva bloggare lovar att producera varsitt blogg-inlägg dagligen 100 dagar i följd.

Idéfabriken bestämde sig för att skriva om 100 världsförbättrande företagsidéer under dessa 100 dagar (mellan 2015-03-01 till  2015-06-08).

Med “världsförbättrande företagsidéer” menar vi bärande/lönsamma företagsidéer som samtidigt har någon tydlig positiv påverkan på samhälle och/eller miljö.

Det handlar om företag/projekt som Idéfabriken är inblandade i. Det handlar om andra existerande intressanta företag. Det handlar om rena förslag och idéer.

Senaste artiklarna för detta projekt