Idé 12: En grönare värld

en-gronare-varld


Det svenska företaget Econova tar hand om material som normalt ses som restprodukter och skapar samhällsmässiga vinster i form av återvinning, förnyelsebar energi, minskade transporter och grönare trädgårdar. Företagets vision är “En grönare värld”.

Econovas återvinningsmetoder baseras på naturens egna processer; sol, vind och mikroliv.

Exempel på restprodukter man återvinner är aska (exempelvis från avfall-till-energi-processer), avlopsslam och industriella restprodukter.

Man agerar också återvinningssamordnare där man använder kunskap som sträcker sig över många olika branscher för att skapa länkar mellan olika aktörer.

Verksamheten omsätter 700 MSEK och ger jobb till cirka 170 personer .

Läs mer på www.econova.se

— Mattias Josephson

[PROJEKTINFORMATION]100vffi

100 världsförbättrande företagsidéer

Dessa 100 världsförbättrande företagsidéer sammanställdes i samband med ett svenskt bloggfenomen som kallas #blogg100 där mängder av mer eller mindre aktiva bloggare lovar att producera varsitt blogg-inlägg dagligen 100 dagar i följd.

Idéfabriken bestämde sig för att skriva om 100 världsförbättrande företagsidéer under dessa 100 dagar (mellan 2015-03-01 till  2015-06-08).

Med “världsförbättrande företagsidéer” menar vi bärande/lönsamma företagsidéer som samtidigt har någon tydlig positiv påverkan på samhälle och/eller miljö.

Det handlar om företag/projekt som Idéfabriken är inblandade i. Det handlar om andra existerande intressanta företag. Det handlar om rena förslag och idéer.

Senaste artiklarna för detta projekt