Idé 11: Crowdsourcing för världsförbättrande företag

startsomegood


Klart det finns många som vill vara med och hjälpa till att göra snillrika världsförbättrande företagsidéer möjliga. Genom att skapa en crowdsourcing-tjänst som dessa idébärare kan använda bildas i sig ett världsförbättrande företag – som kan hjälpa många nya idéer att bli verklighet och samtidigt glädja en massa bidrags-/lånegivare som kan känna sig delaktiga och stolta.

Ett exempel på en sådan tjänst är StartSomeGood som erbjuder en crowdsourcing-plattform för “non-profits, social entrepreneurs and changemakers”.

Några andra exempel på  crowdsourcing-tjänster som kan användas för att samla kapital till världsförbättrande företagsidéer är:

— Mattias Josephson

[PROJEKTINFORMATION]100vffi

100 världsförbättrande företagsidéer

Dessa 100 världsförbättrande företagsidéer sammanställdes i samband med ett svenskt bloggfenomen som kallas #blogg100 där mängder av mer eller mindre aktiva bloggare lovar att producera varsitt blogg-inlägg dagligen 100 dagar i följd.

Idéfabriken bestämde sig för att skriva om 100 världsförbättrande företagsidéer under dessa 100 dagar (mellan 2015-03-01 till  2015-06-08).

Med “världsförbättrande företagsidéer” menar vi bärande/lönsamma företagsidéer som samtidigt har någon tydlig positiv påverkan på samhälle och/eller miljö.

Det handlar om företag/projekt som Idéfabriken är inblandade i. Det handlar om andra existerande intressanta företag. Det handlar om rena förslag och idéer.

Senaste artiklarna för detta projekt