Idé 10: Starta ett läkemedelsföretag med nyttotänkande


Vad skulle du göra om du insåg att läkemedelsföretagen satt på kunskap och patent för att bota svartfeber, malaria och flera andra sjukdomar som dödar miljontals per år i utvecklingsländerna, men inte tillverkade dem eftersom de bara klarar av att hantera ett visst antal läkemedel och prioriterar dessa efter lönsamhet?

Tyvärr hänger inte kvantitet och lönsamhet ihop. Lösningar på enorma hälsoproblem i utvecklingsländerna ger inte samma intäktsmöjligheter, trots massmarknaden, som preparat för betydligt smalare målgrupper i de rika delarna av världen.

En läkemedelsforskare vid namn Victoria Hale blev till slut så frustrerad över detta faktum att hon skapade instituted OneWorld Health år 2000, världens första non-profit-läkemedelsföretag. Där arbetar man inte med lönsamhet som styrande medel utan med nytta; Vilka läkemedelsinnovationer skulle kunna hjälpa flest människor och lindra den största nöden?

Under 2013 berörde detta arbete mer än 219 miljoner människor med nya vaccin, läkemedel, hälsoverktyg och strategier för att förändra sjukdomsförloppet, bland annat inom just svartfeber och malaria.

— Mattias Josephson

[PROJEKTINFORMATION]

100 världsförbättrande företagsidéer

Dessa 100 världsförbättrande företagsidéer sammanställdes i samband med ett svenskt bloggfenomen som kallas #blogg100 där mängder av mer eller mindre aktiva bloggare lovar att producera varsitt blogg-inlägg dagligen 100 dagar i följd.

Idéfabriken bestämde sig för att skriva om 100 världsförbättrande företagsidéer under dessa 100 dagar (mellan 2015-03-01 till  2015-06-08).

Med “världsförbättrande företagsidéer” menar vi bärande/lönsamma företagsidéer som samtidigt har någon tydlig positiv påverkan på samhälle och/eller miljö.

Det handlar om företag/projekt som Idéfabriken är inblandade i. Det handlar om andra existerande intressanta företag. Det handlar om rena förslag och idéer.

Senaste artiklarna för detta projekt