Företagarskola i Norrköping?

arbetsloshet-norrkoping

  • Arbetslösheten i Norrköping i åldern 16-64 år var 12,8 procent i mars 2014.
  • Arbetslösheten i Norrköping i åldern 18-24 år var 22,9 procent i mars 2014. 

Källa: norrkoping.se


När jag läser om eller besöker projekt som bekämpar fattigdom genom hjälp att starta enkla företag så dyker väldigt ofta denna tanke upp: 

Detta borde gå att göra hemma i Norrköping också!

Det finns helt säkert gott om arbetslösa “entreprenörstyper” som har alla förutsättningar att driva en egen verksamhet  – men som känner sig utestängda och missuppfattade av samhället för att de är nya i landet eller för att de har misslyckats i skolan.

Man måste kunna använd liknande metoder som man använder för att hjälpa ultrafattiga analfabeter att starta enkla verksamheter i världens fattigaste länder för att göra samma sak bland personer i utanförskap i Sverige.

Vi tänker oss en företagarskola som kompletterar de initiativ vi känner till genom sitt fokus på “icke-akademiker”. Vi tycker att materialet vi tagit fram inom itzinya för entreprenörsutbildningar i utvecklingsländerna vore superspännande att testa i Sverige. Ett program på fem månader med två utbildningspass i veckan om cirka 3h. Dag- och/eller kvällstid. Vi vill gärna i anslutning till detta erbjuda möjlighet att sitta övrig tid i samma lokaler och tillsammans med de andra kurskamraterna arbeta på sina idéer.

Vi har fått ett halvt löfte från Hyresbostäder att de kan stå för en helt perfekt lokal under resten av året om vi vill testa detta. Vi har skickat en första förfrågan till Sociala Investeringsfonden. Vi har kontakt med något större företag från näringslivet som hört av sig redan tidigare och uttryck intresse för att vara med om vi funderar på något ytterligare projekt med fokus på ungdomsarbetslösheten i Norrköping.

Om du vill vara med på något sätt – eller om du har tips på vem vi bör kontakta i Norrköping om vi går vidare med detta så hör av dig till: mattias@idefabriken.se

Detta är som sagt en tanke som återkommer gång på gång. Det kanske är dumt att skriva om det när det fortfarande bara är en tanke, men eftersom Idéfabriken handlar om goda idéer så väljer vi att dela detta redan nu.

— Mattias Josephson