Företagande och kyrkor i Göteborg

Idag har jag varit på möten i Göteborg. Först ett möte med Daniel Grahn om diverse kontaktytor mellan företag, kyrkor och företeelser som rör sig någonstans där emellan, Livgivande Företag, Global Leadership Summit, Halvtid, BAM

Flera spännande trådar bearbetades och konkret hann vi komma fram till att Daniel försöker komma med och föreläsa om ledarskap på kursdagar med Livgivande företag i Stockholm och Göteborg under hösten – och då även informera lite mer om Global Leadership Summit i Sverige .

Därefter deltog jag i ett möte med representanter från några av Göteborgs (och Sveriges) största frikyrkor. Dit var jag inbjuden för att ge min berättelse om “Socialt entreprenörskap” som input till deras funderingar relaterat till Visionarbetet Göteborg 2021, där de funderar på hur de som kyrkor kan bidra socialt i Göteborg, framförallt genom att hjälpa fler personer att få riktiga jobb.

Ett mycket uppmuntrande möte, fullt av energi, hjärta och engagemang. Jag tror att det kommer att hända någonting kring frikyrkorna i Göteborg som tar människor från utanförskap till funktion, trygghet och hopp. Och om min input tar skruv så kommer det delvis att ske genom entreprenörer i deras gemenskap som längtar efter att få bidra (i hanterbar omfattning )med kanske det enda de är riktigt bra på; att starta och utveckla företag – att se personers potential, anställa, empower:a och sätta i funktion.

Håkan Sandberg var också med på mötena. Han håller på och startar upp en väst-sverige-sektion av Livgivande Företag! Boka in frukosten eller hela förmiddagen den 16 maj om du bor i regionen. Mer information kommer snart på www.livgivande.se

— Mattias Josephson