Entreprenörskap som löser samhällsproblem

workshop-se


Under hösten anordnade Livgivande Företag en serie workshops med temat “Entreprenörskap som löser samhällsproblem” i Göteborg. 

Ett 20-tal personer, studenter och företagare, träffades på Göteborgs Universitet under tre fredagseftermiddagar för att ge sig in i en process som förhoppningsvis ska leda till etableringen av ett eller några sociala företag.

Efter gemensam brainstorming i grupper utkristalliserades följande idéer som sedan arbetades med under de följande workshop:arna:

  • För EU-migranterna (de nya “tiggarna”): 1. tillverkning av saker för försäljning, 2. försäljning av enkla produkter (både egentillverkade och annat), 3. försäljning av enkla tjänster.
  • För arbetslösa ungdomar; En entreprenörsakademi med inkubator, ett bemanningsföretag kanske ihop med ett senior bemanningsföretag så att erfarenhet och energi får synergera.

Under de följande workshop:arna började affärsmodeller byggas runt idéerna. Tankarna kring Lean Startup gicks igenom och verktyget Business Model Canvas användes flitigt.