3000 personer lyfta långsiktigt ur extrem fattigdom

foretagsjulgavan-2014


Företagsjulgåvan 2014 samlade in medel till ett projekt som bekämpar fattigdom i Centralafrikanska Republiken, ett land och en situation som FN beskriver som världens mest underfinansierade humanitära katastrof.

Detta projekt genererar ett fungerande mikroföretag för i snitt var femhundrade investerad krona. Genom varje sådan verksamhet lyfts i genomsnitt 5 personer ur extrem fattigdom. Och då handlar det inte bara om en lösning för en vecka, eller ens ett år – utan i de flesta fall permanent!

Företagsjulgåvan 2014 genererade medel till  600 nya företag vilket lyfter cirka 3000 personer långsiktigt ur extrem fattigdom!

Läs mer på www.företagsjulgåvan.se